Edukacja informatyczna

Sprawiać wrażenie by mogło, że informatyka to dość nowiutki dylemat w murach szkoły, aczkolwiek nic bardziej mylnego, bowiem pierwsze konwersatoria pokazywały się systematycznie w dwóch szkołach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtenczas ćwiczenia dokonywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Tymczasem w ogólny zasięg rąk pecety zainicjowały przybywać w latach 80 XX wieku, wtenczas kompy stały się powszechne jak również ogólne, nadmieniano je wówczas jednostkowymi komputerami (PC). W roku 1985 wyłącznił się pierwszy ogólnopolski scenariusz edukacji informatyki w liceach, przygotowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Początkowe zajęcia w murach szkoły były poświęcone przeważnie projektowaniu kompów, ze względu na to, że nie było software użytkowego a także kształcącego oraz nie bywała jeszcze wtenczas sieć komputerowa.

Kiedy z dalszą chwilą pojawiało się już oprogramowanie zdecydowanie bardziej przygotowawcze, wtenczas powiększało się zaciekawienie aplikacjami. Tymczasem w liceach kładziono już rozszerzony akcent na czynności poszukiwania oraz użytkowania notatek i tak też się czyni po dzień dzisiejszy.